Nama NIP Jabatan
ESELON II
Dr. H. Aidy Furqan,M.Pd 19710124 1998011 002 Kepala Dinas
ESELON III
Drs. H. Muhtadi Hairi, M.Pd 196602271989101003 Sekretaris
MUHAMMAD FAUZAN, S.Ag., M.pd 197110162002121003 Kabid SMA
Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd 19671231 199802 1 031 Kabid SMK
H. Saiful Islam, S.Pd.,M.Pd 19740405 199802 1 002 Kabid PK-PLK
Jaka Wahyana - Kabid Ketenagaan
Ach. Fairuz Abadi, SH 196501121987031009 Kabid Kebudayaan
PEJABAT FUNGSIONAL
Drs. I Dewa Ketut Suwirnaya 19601231 198602 1 083
H.Mursyidin, SH 19611231 198103 1 090
Arhan, S.Sos 19691231 199003 1 059
Dra. Misbah 19600805 198303 2 024
Sri Nugroho Atmojo, ST. 19841111 201101 1 008
Rizal Azhari, ST 19910531 201402 1 002
SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BMD
Lily Suryani, SE,M.Pd 19731012 199803 2 007 Kasubbag
Juhaini Faisal 19591231 198103 1 202
Baiq Erlina Haryani, SE. 19790522 201001 2 002
Nila Trisna Syanthi, SE 19870626 201402 2 004
Marni Rianingsih, A.Md. 19811231 201001 2 010
Ria Sulistiawati 19850719 200501 2 001
Hariani 19800424 200801 2 023
Achmad Turnaedi 19711208 200901 1 001
Suciyati 19790716 200801 2 021
Heni Wati 19790615 200701 2 023
Juliati Rahman 19810719 200801 2 014
Lukman Nulhakim 19860721 201101 1 009
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dadang Fajar, S.STP. MM. 19841130 200412 1 001 Kasubbag
Rusman, S.Adm 19661231 198802 1 015
Samsul Hadi, A.Md. 19690614 199303 1 006
Sahnun 19690305 199003 2 012
Yenny Mayanti, SE. 19790520 200901 2 002
Zaenal Abidin, S.Ag. 19760722 201406 1 001
Dulahat, S.Sos 19651231 200701 1 242
Nurhikmah, S.I.P., M.HUM 19860102 201101 2 018
Lalu Hirjan 19661231 200701 1249
Agustine Prokaningsih S 19740817 200701 2 019
L. Muhammad Sugiarta 19710410 200701 1 030
Karyawati 19850207 201406 2 005
Hidmat 19821216 201406 1 003
Zaenal Abidin 19801231 200901 1 010
Nita Muspita, S.Pd PTT
Halijah PTT
SUB BAGIAN PENYELENGARA TUGAS PEMBANTUAN
H. Sarafudin, S.Pd. 19620325 198603 1 014 Kasubbag
Hapizi 19641231 198703 1 356
Kamaruddin 19721231 200701 1 137
Ripai 19820415 200901 1 001
Siti Karuniawati 19850927 20146 2 006
BIDANG PEMBINAAN SMA
a. Kepala Seksi Kurikulum SMA
H. Budi Mulyana, S.Pd. M.Si. 19690111 199101 1 002 Kepala Seksi
Rumaidi 19671231 198703 1 062
Sabarudin, S.S. 19730318 200604 1 006
Nurhayani 19730913 200701 2 018
Moh. Taswir 19701231 200701 1 188
b. Kepala Seksi Peserta Didik SMA
Mira Wijayanti, S.Pd. 19790412 200801 2 033 Kepala Seksi
H. Jasman, S.Sos. 19591231 198103 1 201
Moh. Sobirin 19631231 198703 1 313
Lalu Hanan 19671231 199003 1 102
Syarifah 19860511 201406 2 004
c. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras
Muhammad Irwin, S.T. 19711231 200801 1 007 Kepala Seksi
Ida Bagus Adnyana Lombok, S.Sos. 19601111 198103 1 017
Siti Aminah, S.Pd. 19610725 198503 2 006
Ida Marini 19811029 200801 2 014
BIDANG PEMBINAAN SMK
a. Kepala Seksi Kurikulum SMK
H. Makbullah, S.Pd. M.Pd. 19690209 199702 1 006 Kepala Seksi
Era Ermasari, SH. MH. 19700626 199203 2 008
Emi Susriani 19830919 200901 2 001
Halimatussakdiah 19781231 200801 2 037
Turmuzin 19650707200701 1 031
Sulthon 19641231 198503 1 144
b. Kepala Seksi Peserta Didik SMK
H. Sahnan, S.Sos. 19671231 199003 1 103 Kepala Seksi
Sri Kundari, S.Pd. 19601118 198203 2 008
Ida Nyoman Sudarmadi, ST. 19760903 200901 1 001
Kamaludin 19691231 200701 1 241
c. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras
Wahyu Purwo Jatmiko, S.T. 19750305 200604 1 019 Kepala Seksi
Supriadi, S.Pd. 19760915 200801 1 013
Hj. Baiq Nurjanah, S.Pd. 19601231 198303 2 198
Muh. Amin 19650113 198703 1 010
Erfan Irianto 19620603 200801 1 004
BIDANG PEMBINAAN PK -PLK
a. Kepala Seksi Kurikulum PK-PLK
Abas, S.Pd. M.Pd. 19681231 199103 1 090 Kepala Seksi
Ramlah, S.Pd. 19601231 198112 2 084
Lalu Mustakim 19651231 198703 1 172
Muksin 19721231 200801 1 082
Mashun 19681231 200701 1 251
b. Kepala Seksi Peserta Didik PK-PLK
Husniati, S.Pd. .M.Pd. 19670410 199202 2 005 Kepala Seksi
Hj. Sri Ayuni, S.Sos. 19640723 198611 2 001
Yuniati 19680616 198903 2 015
Sri Suryani 19671210 199003 2 016
Anhar 19671231 199103 1 104
c. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras
Irwansyah, S.T. 19810727 200901 1 002 Kepala Seksi
Drs. I Nyoman Sukada 19621231 198801 1 215
Syafrudin, S.Sos. 19700604 199103 1 008
Siti Masitah 19790616 200801 2 033
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
a. Kepala Seksi GTK SMA dan PK-PLK
Mu'azam, S.Pd. 19700616 200112 1 003 Kepala Seksi
Usman, S.Sos. 19641231 198603 1 308
Abubakar Bakri 19641231 198503 1 137
Megawati 19800802 2008012 017
Sumarni 19810206 2008012 008
b. Kepala Seksi GTK SMK
H. Abdurrosyidin R, M.Pd. 19681231 199412 1 072 Kepala Seksi
H. Lalu Wildan, S.Sos. 19591231 198111 1 040
I Gusti Ayu Nyoman Raini, S.Ag. 19640515 198703 2 023
Erna Sumarni, S.Sos. 19600917 198811 2 001
Purnama Raya Akbar, S.Psi. 19780623 200312 1 005
Lalu Marzuki 19651231 200701 1 238
H. Lalu Muh. Supriadi, S.Pd, M.Pd 196512311988031242
c. Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan
B.Ellyse Iswandari Mustarita, S.Sn. M.M. 19760131 200312 2 006 Kepala Seksi
H. Jumdan, S.Sos. 19631231198903 1 296
L. M. Iqbal, SE. 19780705 200901 1 014
I Putu Perdata 19611207 198503 1 011
I Gst. Gde Intaran 19760110 200901 1 002
BIDANG KEBUDAYAAN
a. Kepala Seksi Cagar Budaya dan Musium
Dra. Esti Ebhi Evolisa 196620081993032010 Kepala Seksi
Jumanom 19641231 200701 1 239
Nurhayati 19830220 200901 2 001
Lukman H. 19631231 198505 1 003
b. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi
Drs. H. Syarjan 19631231 1991031 145 Kepala Seksi
Drs. Mujakir 19620415 198603 1 032
Majlis Hardi 19681231 199103 1 088
c. Kepala Seksi Kesenian
Lalu Suryadi Mulawarman, S.Sn. 19700520 200604 1 006 Kepala Seksi
Ni Made Febrie Arisandi PK, ST, SE. 19760213 200801 2 014
I Nyoman Subrati 19710628200801 1 008
Lalu Abdurrahim, S.Pd. 19701008 20001 2 006
Hairuni Hasyim 19671231 200701 2 197
Ida Wayan Asta, S.Ag. 19630805 198503 1 021
PETUGAS KEAMANAN
Abdul Razak 19770804 200701 1 013
Hardiman Juniartam 19810623 200801 1 010
Ramdan 19750215 200801 1 017
Minadi 19791231 200801 1 030
Firman 19641231 200901 1 001
Jasiah 19791231 201001 1 007
Rudiah Jayadi 19621231 200801 1 069
Idham Khalid 19691231 200801 1 086
I Putu Sulindra 19671231 200801 1 080
Iskandar 19641231 200801 1 061
Mastur 19771231 200801 1 039